Publicatie verslagen

Vanaf heden publiceren we vastgestelde verslagen op deze website.

Project- en werkgroepen

Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan

 

Kloosterweg

 

Mobiliteitshub

 

Kunst en Cultuur

 

Geluksmomenten en verfraaiing entrees

 

Woningbouw

 

Positionering

 

Herinrichting Noordstraat, Ring, Weststraat

 

Inprikker, Burgh

Klankbordgroep