Dorpsvisie

‘Burgh-Haamstede: tijdloos dorp omringend door waardevolle landschappen’

 

"Om met Burgh-Haamstede stappen naar voren te kunnen maken, is de samenwerking tussen ondernemers, bewoners en gemeente cruciaal. Veel belangrijke opgaven kunnen immers niet alleen worden opgelost. Samenwerking kan alleen tot stand komen als er een gemeenschappelijk streven is, een gedeelde doelstelling. De dorpsvisie probeert dit gemeenschappelijk streven in beeld te brengen."

  Burgh-Haamstede omvat het grootste deel van de Kop van Schouwen-Duiveland, een prachtige plek op het eiland waar landschap en historie samensmelten. Het dorp wordt omringd door unieke, waardevolle landschappen, die je in feite verleiden om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. De mensen die er wonen zijn dan ook echte buitenmensen, levensgenieters en natuurliefhebbers. Met de Noordzeestranden, de Oosterscheldekering, de duinen, het bos en de open polder om de hoek heeft het toerisme het dorp inmiddels al lang geleden ontdekt. Desondanks lijkt het dorp zelf geen tijd te kennen. Het historische, kleinschalige en vooral authentieke karakter van het dorp is overal nog altijd goed voelbaar, maar is in de centra aangetast. Historische parels zijn niet altijd zichtbaar als oriëntatiepunt.

  Het dorp bestaat uit verschillende kernen: Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Nieuw-Haamstede, Burghsluis en Westerenban. Hiervan zijn Burgh en Haamstede de grootste twee kernen. Naast de historische sfeer die overal voelbaar is, kent iedere kern binnen het dorp een eigen identiteit en verhaal. Iedere kern is op een eigen manier verweven met het omliggende landschap. Net als een aantal andere dorpen op het eiland, is ook Burgh-Haamstede een dorp met twee snelheden; rust in de winter en drukte in de zomer en schouderseizoenen. Burgh-Haamstede kent een afwisselende gemeenschap van vaste bewoners, ondernemers en bezoekers die soms kort, maar soms ook een aanzienlijk deel van het jaar in het dorp verblijven. De samenhorigheid komt voornamelijk terug per kern, maar wanneer het over het gehele dorp gaat praat iedereen vol trots. De kernen delen gemeenschappelijke voorzieningen zoals een basisschool, een sportcentrum, musea, sportvelden, een supermarkt, een huisarts, kerken, horeca en vele winkeltjes met een kleinschalig, authentiek karakter.

  Ondanks alle kwaliteiten liggen er ook opgaves en vraagstukken voor de toekomst. De Dorpsvisie Burgh-Haamstede zet een stip op de horizon. Over 10 jaar moet Burgh-Haamstede weer in volle glorie zijn met een voorzichtige blik vooruit. De dorpsvisie is een instrument om investeringen te kunnen doen in de komende 10 jaar. De dorpsvisie is geen gedetailleerd plan of een blauwdruk, dan wordt het een keurslijf voor alle betrokkenen die met het dorp bezig zijn. De dorpsvisie is meer een kompas; het zet de koers uit voor Burgh-Haamstede, maar laat tegelijkertijd ruimte voor onverwachte kansen, vernieuwende ideeën, of niet voorziene mogelijkheden. Het laat ruimte voor ondernemers, bewoners en gemeente om de komende jaren op een creatieve manier projecten tot stand te brengen. Uiteraard binnen de kaders van overheidsbeleid, regelgeving en met realisme en pragmatisme.

  Aan de andere kant: wie niet durft te dromen is geen realist. Het doel van de dorpsvisie is dan ook niet om een beeld te schetsen dat we precies zo gaan maken. Het doel is vooral dat Burgh-Haamstede zichzelf prominent in de markt zet door een flinke impuls. Met deze dorpsvisie kunnen we initiatieven faciliteren en toetsen en op de goede plek laten ‘landen’. Met de dorpsvisie zorgen we ervoor dat we de komende jaren, in de waan van de dag, geen barrières opwerpen voor de toekomst en we het maximale halen uit de kansen die zich gaan voordoen. Maar de dorpsvisie is ook een aanjager en inspiratiebron. We hopen daarmee inspiratie te geven en eigenaren, ondernemers, initiatiefnemers en marktpartijen te enthousiasmeren en vertrouwen te geven om te investeren in het dorp.

  Verder neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid. In het verlengde van de visie zijn voor de komende jaren diverse kansrijke sleutelprojecten uit te voeren, bijvoorbeeld voor herinrichting van de openbare ruimte. Het doel is snel naar tastbaar resultaat toe te werken en daarmee een vliegwiel in gang te zetten voor de verdere opwaardering van het dorp. Daarbij zullen ook eigenaren, marktpartijen, ondernemers en bewoners hun inzet moeten plegen; de gemeente kan het niet alleen. De inzet is om met de sleutelprojecten namens de gemeente in ieder geval te laten zien dat zij er vertrouwen in heeft, wil investeren en een discussie tot stand willen laten komen. De volgende stap is dat andere partijen daarbij aanhaken.

  Documenten behorende bij deze dorpsvisie:

  De gemeenteraad heeft begin 2020 de Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld. In het vierde kwartaal van 2020 zijn we op basis van een procesvoorstel, planning en communicatieplan aan de slag gegaan met de verdere voorbereiding en uitvoering van de Dorpsvisie. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de raad in juni 2021 kennis heeft genomen van de landschappelijke en cultuurhistorische analyse, het verkeersonderzoek en het strategisch programma. 

  Op 14 september 2021 heeft het college het procesvoorstel met uitvoeringsprogramma Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld. Op basis van dit voorstel richten we onder meer een procesorganisatie in en gaan we aan de slag met de uitvoering van diverse projecten.

  U kunt het procesvoorstel en de bijlagen hier lezen: