Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

Mobiliteitshub

Pilot Mobiliteitshub

Vanuit de Dorpsvisie Burgh-Haamstede volgt de wens om de dorpsas meer als verblijfsgebied in te richten. Hierbij willen we doorgaand verkeer uit de kern weren.
nieuwbouw Platboslaan

Woningbouwontwikkeling met Zeeuwland

De gemeente en Zeeuwland hebben de laatste maanden overleg gevoerd. Daaruit is voortgekomen dat Zeeuwland op 3 locaties in Burgh-Haamstede 21 levensloopbestendige huurwoningen mag bouwen.
Torenweg

Herinrichting deel Torenweg

Evides en Stedin willen onder de Torenweg, over een lengte van circa anderhalve kilometer, de water- en elektrakabel vervangen. De nieuwe kabels en leidingen komen onder de huidige rijbaan te liggen. Stukjes groen worden gerooid om de oude asbest cement waterleiding te verwijderen. Deze noodzakelijke werkzaamheden bieden onze gemeente de mogelijkheid om de inrichting van dit deel van de Torenweg aan te passen volgens de richtlijnen die horen bij een 30 kilometerzone.
beeld van de locatie

Woningbouw hoek Bernhardstraat/Julianastraat

Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren.
Laptop, beeldscherm, tablet en smartphone met beeld van promotiefoto

Positionering Burgh-Haamstede

In de Dorpsvisie wordt een ruimtelijk programmatische toekomst geschetst van alle verschillende kernen. Elke kern heeft een eigen identiteit.
fietspad Kloosterweg

Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

Bij de inrichting van de Kloosterweg knelt het in de huidige situatie op het gebied van de beperkte ruimte voor de fietser en de gevaarlijke oversteeklocaties.