Nieuws

Het laatste nieuws

Voorblad projectplan

18 mei 2022

Plan van aanpak kunst, cultuur en erfgoed

Onder onafhankelijk voorzitterschap van Marco van Vulpen heeft de projectgroep kunst, cultuur en erfgoed een plan van aanpak voor het komende jaar opgesteld.
Plangebied Torenweg

17 mei 2022

Ecologisch onderzoek Torenweg Burgh-Haamstede

Evides en Stedin willen onder de Torenweg, over een lengte van circa anderhalve kilometer, de water- en elektrakabel vervangen. De werkzaamheden van Evides en Stedin bieden de gemeente de kans om ook de Torenweg her in te richten.
fietsenstalling Westerschouwen

10 mei 2022

Upgrading fietsenstalling Westenschouwen gestart

Op 9 mei 2022 is Van Waveren Hoveniers (Noordgouwe) gestart met de upgrading van de fietsenstalling op de hoek van de Westenschouwenseweg/Lageweg.
Market Plaza

10 mei 2022

Raadsbrief verplaatsing Market Plaza

In oktober 2021 heeft de gemeenteraad, onder meer in lijn met de begin 2020 vastgestelde Dorpsvisie Burgh-Haamstede, aanvullende kaders vastgesteld voor uitvoering van die Dorpsvisie. Voor wat betreft Market Plaza is daarbij ingezet op verplaatsing van Market Plaza naar de Kop van Haamstede.
Market Plaza

20 april 2022

College stuurt raadsbrief over uitkomsten participatieproces verplaatsing Market Plaza

Op 19 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een memo vastgesteld over de uitkomsten van het participatieproces met de omgeving Kriekemeet in het kader van de verplaatsing van Market Plaza naar de Kop van Haamstede.
Marco van Vulpen

19 april 2022

Marco van Vulpen wordt voorzitter projectgroep Kunst en Cultuur

De afgelopen periode is de projectgroep Kunst en Cultuur op zoek gegaan naar een onafhankelijke voorzitter. Die heeft de projectgroep gevonden in de persoon van Marco van Vulpen.