Dorpsvisie Burgh-Haamstede

Met de dorpsvisie Burgh-Haamstede zetten we een stip op de horizon en gaan we aan de slag om deze verscholen parel in het landschap beter zichtbaar te maken.

illustratie mensen op strand met vuurtoren op achtergrond

Burgh-Haamstede moet weer een aantrekkelijk dorp worden voor haar (nieuwe) bewoners en tegelijkertijd ook een interessante bestemming blijven voor recreanten.

Zij vormen immers een belangrijk onderdeel van de lokale economie en dragen bij aan het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Om te kunnen behouden, moeten we veranderen en meegaan met de tijd. Het is tijd om de diamant bij te slijpen; om te koesteren wat er al is en het dorp en haar omgeving een zet in de rug te geven. Om deze kwaliteitsslag op stoom te brengen en te kunnen sturen in de goede richting hebben we een dorpsvisie opgesteld.

Meer informatie

Laatste nieuws

artist-impression Noordstaete

11 januari 2022

Presentatie Gat van de Noordstraat

Op 10 januari 2022 heeft Bouwbedrijf Boogert samen met architectenbureau Kort/Geijtenbeek de plannen voor de herontwikkeling Gat van de Noordstraat gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Tekening voorgevel Noordstraat

4 januari 2022

Raadsbehandeling Gat van de Noordstraat in februari

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft het presidium besloten om het dossier Gat van de Noordstraat pas in februari 2022 te behandelen in de raad(scommissie).
Fietspad A. vd Weijdenweg

21 december 2021

Uitspraak Raad van State inzake voet- en fietspad A. v.d. Weijdeweg/Moolweg

Op 15 december 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de natuurvergunning voor de aanleg van het voet- en fietspad A. v.d. Weijdeweg/Moolweg te Burgh-Haamstede. De Raad van State heeft besloten de door de provincie aan de gemeente verleende natuurvergunning in stand te laten.