Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

 • beeld van de locatie Bernhardstraat

  Woningbouw hoek Bernhardstraat/Julianastraat

  Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren.
 • Laptop, beeldscherm, tablet en smartphone met beeld van promotiefoto

  Positionering en landschapspark Burgh-Haamstede (Afgerond)

  In de Dorpsvisie wordt een ruimtelijk programmatische toekomst geschetst van alle verschillende kernen. Elke kern heeft een eigen identiteit.
 • fietspad Kloosterweg

  Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

  Bij de inrichting van de Kloosterweg knelt het in de huidige situatie op het gebied van de beperkte ruimte voor de fietser en de gevaarlijke oversteeklocaties.
 • Korenmolen de Graanhalm met het kunstwerk Kunst Korset Down the Rabbit Hole van Anna Blom

  Kunst en Cultuur

  De kern van de opgave ligt vooral in het bundelen van de belangen en de energie van de verschillende, reeds bestaande organisaties en initiatieven tot een samenhangend en effectief geheel.
 • Woonhuis aan de Noordstraat 34 36

  Ontwikkelingen Noordstraat

  De locatie is in eigendom van de gemeente Schouwen-Duiveland en is in brede zin onderdeel van het plangebied ‘Kop van Haamstede’. Voor de locatie wordt een nieuwe functie gezocht.
 • polderweg met fietsstroken met twee fietsers

  Inprikker Burgh

  De aansluiting van de Weeldeweg op de N57 voldoet niet aan de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Dit levert verkeersveiligheidsproblemen op.