Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

fietspad met twee fietsers

Inprikker Burgh

De aansluiting van de Weeldeweg op de N57 voldoet niet aan de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Dit levert verkeersveiligheidsproblemen op.
luchtfoto locatie voormalig gemeentewerkplaats

Herontwikkeling voormalige gemeentewerkplaats

De voormalige gemeentewerkplaats aan de Burghseweg is jaren geleden al gesloten en in beginsel geschikt voor woningbouw.
Noordstraat

Gat van de Noordstraat

De voormalige winkel van Goudzwaard is door brand onherstelbaar verwoest en vervolgens gesloopt. Sindsdien is er op deze locatie sprake van een open locatie zonder bebouwing.
vrachtwagen van de firma Bijkerk

Verplaatsing en herontwikkeling Bijkerk en Koebel

Bouwbedrijf Bijkerk is al jaren gevestigd aan de rand van het centrum van Burgh.
woningen met openbaar groen en openbare ruimte met zitbankje

Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan

Het college heeft in het 2e kwartaal van 2021 de landschappelijke en cultuurhistorische analyse voor Burgh-Haamstede vastgesteld.
Ingang Boswachterij Westerschouwen

Kraaijensteinweg en Bosplein Westenschouwen

In november 2020 heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling voor de jaren 2021 en 2022 elk € 250.000 gereserveerd voor de uitvoering van 'overige projecten' in en rond Burgh-Haamstede. Een deel van deze middelen zetten we in voor infrastructurele maatregelen aan de Kraaijensteinweg.