Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

 • fietspad Kloosterweg

  Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

  Bij de inrichting van de Kloosterweg knelt het in de huidige situatie op het gebied van de beperkte ruimte voor de fietser en de gevaarlijke oversteeklocaties.
 • Korenmolen de Graanhalm met het kunstwerk Kunst Korset Down the Rabbit Hole van Anna Blom

  Kunst en Cultuur

  De kern van de opgave ligt vooral in het bundelen van de belangen en de energie van de verschillende, reeds bestaande organisaties en initiatieven tot een samenhangend en effectief geheel.
 • Woonhuis aan de Noordstraat 34 36

  Herontwikkeling Noordstraat 34-36

  De locatie is in eigendom van de gemeente Schouwen-Duiveland en is in brede zin onderdeel van het plangebied ‘Kop van Haamstede’. Voor de locatie wordt een nieuwe functie gezocht.
 • polderweg met fietsstroken met twee fietsers

  Inprikker Burgh

  De aansluiting van de Weeldeweg op de N57 voldoet niet aan de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Dit levert verkeersveiligheidsproblemen op.
 • luchtfoto locatie voormalig gemeentewerkplaats

  Herontwikkeling voormalige gemeentewerkplaats

  De voormalige gemeentewerkplaats aan de Burghseweg is jaren geleden al gesloten en in beginsel geschikt voor woningbouw.
 • Voorgevel van het warenhuis aan de Noordstraat

  Gat van de Noordstraat

  De voormalige winkel van Goudzwaard is door brand onherstelbaar verwoest en vervolgens gesloopt. Sindsdien is er op deze locatie sprake van een open locatie zonder bebouwing.