Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

 • luchtfoto locatie voormalig gemeentewerkplaats

  Herontwikkeling voormalige gemeentewerkplaats

  De voormalige gemeentewerkplaats aan de Burghseweg is jaren geleden al gesloten en in beginsel geschikt voor woningbouw.
 • vrachtwagen van de firma Bijkerk

  Verplaatsing en herontwikkeling Bijkerk en Koebel

  Bouwbedrijf Bijkerk is al jaren gevestigd aan de rand van het centrum van Burgh.
 • woningen met openbaar groen en openbare ruimte met zitbankje

  Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan (afgerond)

  Het college heeft in het 2e kwartaal van 2021 de landschappelijke en cultuurhistorische analyse voor Burgh-Haamstede vastgesteld.
 • Ingang Market Plaza

  Kop van Haamstede

  De eigenaar van Market Plaza Burgh-Haamstede B.V., bestaande uit supermarkt Albert Heijn, Etos en Gall & Gall (gevestigd aan Burghseweg 73 en Leliëndaleweg (ongenummerd) te Burgh-Haamstede), wil zijn bedrijf graag verplaatsen naar een locatie nabij de entree van Haamstede
 • Rotonde bij entree Burgh-Haamstede

  Geluksmomenten en verfraaiing entrees

  In de dorpsvisie is het verfraaien van de entrees van het dorp opgenomen. Doel is om de rotondes (inprikkers) naar de diverse kernen herkenbaar en zo mogelijk speels in te richten. Dit project hebben we voorzichtig opgestart. Er heeft afstemming plaatsgevonden met RWS over het herkenbaar inrichten van diverse bestaande en nog aan te leggen rotondes.
 • kruispunt Kloosterweg - Badweg

  Verkeersmaatregelen Nieuw-Haamstede (afgerond)

  De gemeenteraad heeft in de begrotingsvergadering van november 2020 voor de jaren 2021 en 2022 ieder € 250.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de zogenaamde ‘overige projecten’. Een deel van deze middelen wil de stuurgroep, die hiervoor een mandaat heeft, inzetten voor het doorvoeren van enkele verkeersmaatregelen in Nieuw-Haamstede.