Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

Kloosterweg - Badweg

Verkeersmaatregelen Nieuw-Haamstede

De gemeenteraad heeft in de begrotingsvergadering van november 2020 voor de jaren 2021 en 2022 ieder € 250.000 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de zogenaamde ‘overige projecten’. Een deel van deze middelen wil de stuurgroep, die hiervoor een mandaat heeft, inzetten voor het doorvoeren van enkele verkeersmaatregelen in Nieuw-Haamstede.
Market Plaza

Kop van Haamstede

De eigenaar van Market Plaza Burgh-Haamstede B.V., bestaande uit supermarkt Albert Heijn, Etos en Gall & Gall (gevestigd aan Burghseweg 73 en Leliëndaleweg (ongenummerd) te Burgh-Haamstede), wil zijn bedrijf graag verplaatsen naar een locatie nabij de entree van Haamstede
Rotonde entree

Geluksmomenten en verfraaiing entrees

In de dorpsvisie is het verfraaien van de entrees van het dorp opgenomen. Doel is om de rotondes (inprikkers) naar de diverse kernen herkenbaar en zo mogelijk speels in te richten. Dit project hebben we voorzichtig opgestart. Er heeft afstemming plaatsgevonden met RWS over het herkenbaar inrichten van diverse bestaande en nog aan te leggen rotondes.
Aangepast wegdek Hogeweg

Verkeersmaatregelen Hogeweg (afgerond)

Nabij het Grand Hotel ter Duin aan de Hogeweg ligt een ‘plateau’ van klinkertjes, waar enkele omwonenden geluid- en trillinghinder van ondervinden. Bovendien wordt er volgens betrokkenen regelmatig te hard gereden.
Ring Haamstede

Strategisch programma (afgerond)

Het strategisch programma voor de centra van Burgh en van Haamstede wordt een door bewoners, ondernemers en gemeente gezamenlijk gedragen plan voor de (herschikking van de) functieverdeling in de centra van Burgh en van Haamstede. Dit plan heeft invloed op de (ruimtelijke) keuzes die gemaakt moeten worden voor de dorpsas en de centra van Burgh en Haamstede.
Verkeer in de Kerkstraat

Verkeersonderzoek (afgerond)

In het verlengde van de dorpsvisie hebben we Bureau Juust in 2019 gevraagd om aanvullend een verkeersonderzoek uit te voeren voor Burgh-Haamstede.