Herontwikkeling voormalige gemeentewerkplaats

De voormalige gemeentewerkplaats aan de Burghseweg is jaren geleden al gesloten en in beginsel geschikt voor woningbouw.
luchtfoto locatie voormalig gemeentewerkplaats

Update februari 2023

In verband met de beschikbare ambtelijke capaciteit en de vele andere lopende projecten in Burgh-Haamstede heeft het college besloten dit project pas in 2024 op te pakken. De locatie is wel onderdeel van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas. Op voorhand is wel duidelijk dat deze locatie vanuit het oogpunt van stikstofdepositie een grote uitdaging is.

Update Augustus 2022

In verband met de beschikbare ambtelijke capaciteit en de vele andere lopende projecten in Burgh-Haamstede heeft het college besloten dit project pas in 2023 op te pakken. De locatie is wel onderdeel van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas dat momenteel wordt voorbereid. Op voorhand is wel duidelijk dat deze locatie vanuit het oogpunt van stikstofdepositie een grote uitdaging is.

Projectinformatie

Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats op de percelen. De gemeente wil, indien bestaand beleid en wet- en regelgeving (waaronder stikstof), dit mogelijk maakt, een integraal plan voor woningbouw ontwikkelen op deze percelen of een deel ervan.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche