Herontwikkeling voormalige gemeentewerkplaats

De voormalige gemeentewerkplaats aan de Burghseweg is jaren geleden al gesloten en in beginsel geschikt voor woningbouw.
luchtfoto locatie voormalig gemeentewerkplaats

Projectinformatie

Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats op de percelen. De gemeente wil, indien bestaand beleid en wet- en regelgeving (waaronder stikstof), dit mogelijk maakt, een integraal plan voor woningbouw ontwikkelen op deze percelen of een deel ervan.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche