Positionering en landschapspark Burgh-Haamstede (Afgerond)

In de Dorpsvisie wordt een ruimtelijk programmatische toekomst geschetst van alle verschillende kernen. Elke kern heeft een eigen identiteit.
Laptop, beeldscherm, tablet en smartphone met beeld van promotiefoto

Update januari 2024

De projectgroep ‘Positionering’ heeft afgelopen jaren met veel enthousiasme gewerkt aan het opstellen en uitwerken van de ‘Visie Park Burgh-Haamstede’. Met het idee ’Burgh-Haamstede als landschapspark’ heeft de projectgroep een bijdrage geleverd aan inhoud van het beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan voor de dorpsas. 

Via de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) wordt in meerdere projecten invulling geven aan de ‘parkgedachte’. Zo is de basis gelegd voor een beeldmerk en huisstijl, waarmee betrokken ondernemers bij de BIZ zich de komende jaren kunnen profileren. De kersverse kernenmanager heeft de opdracht om de losse ‘parkstoelen’ aan de dorpsas in Burgh-Haamstede te introduceren. Met deze bijdragen aan de plannen voor de toekomst van Burgh-Haamstede heeft de projectgroep zijn werkzaamheden (voorlopig) afgerond en overgedragen richting betrokkenen bij de BIZ.
 

Update februari 2023

De projectgroep ‘positionering’ kijkt naar Burgh-Haamstede in relatie tot de omgeving: de beleving van Burgh-Haamstede hangt nauw samen met de rijkheid aan sublieme kustlandschappen, (nationale) parken en bezienswaardigheden in haar omgeving. Samen is dit te zien als een landschapspark met bijzondere kwaliteiten, waarin je heerlijk kunt wonen, verblijven en ontspannen. 

In de loop van 2022 heeft deze projectgroep input gegeven voor het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan en ook het visiedocument voor Kunst, Cultuur en Erfgoed. Vanaf 2023 is het de bedoeling in kleinere groepen projecten te starten, die samenhangen met het landschapspark.

Update augustus 2022

De projectgroep ‘positionering’ heeft de eerste helft van 2022 hard gewerkt aan een streefbeeld voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit van Burgh-Haamstede. Ze hebben naar Burgh-Haamstede gekeken in relatie tot haar omgeving: de omliggende (nationale) landschappen, natuurgebieden en bezienswaardigheden. Dat heeft ook een werktitel opgeleverd, namelijk ‘Park Burgh-Haamstede’. Samen zijn de verschillende dorpen en landschappen te zien als een landschapspark met bijzondere kwaliteiten waarin je heerlijk kunt wonen, leven en ontspannen. Burgh-Haamstede onderschrijft hiermee haar eigen identiteit, het eigen DNA. Ze kan zich hiermee onderscheiden van andere dorpen. Bovendien zorgen we zodat de bestaande kwaliteiten behouden blijven en verbeterd kunnen worden.

Het streven is om het (landschaps)park Burgh-Haamstede ook veel meer naar buiten toe uit te dragen, nu dit bijvoorbeeld een wezenlijke bijdrage kan leveren aan verbetering van de kwaliteit van de dorpsas. De komende maanden worden door de projectgroep vervolgstappen gezet in dat proces, waarbij ook aandacht zal zijn voor brede communicatie en marketing. De projectgroep wordt overigens geleid en voorgezeten door de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede.

Projectinformatie

Elke kern heeft een eigen identiteit. Het geheel wordt omringt door vier unieke landschappen, ruimtelijk en functioneel verbonden door de herinrichting van de dorpsas. De OVBH constateert dat:

  • een helder verhaal ten aanzien van de positionering van Burgh-Haamstede als geheel in lokaal, regionaal, nationaal en internationaal perspectief ontbreekt;
  • een duidelijk motto waarin de identiteit van Burgh-Haamstede als één begrip of in één zin of woord wordt samengevat ontbreekt;
  • er een collectief gedragen eind- of toekomstbeeld voor Burgh-Haamstede gemaakt moet worden.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche