Inprikker Burgh

De aansluiting van de Weeldeweg op de N57 voldoet niet aan de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Dit levert verkeersveiligheidsproblemen op.
fietspad met twee fietsers

Projectinformatie

De Weeldeweg vormt in de huidige situatie de ‘inprikker’ naar het centrum van Burgh, terwijl deze hiervoor, gezien de beperkte ruimte, niet geschikt is. De inrichting van het wegvak en de kruising met de N57 voldoen niet aan de eisen. De route is simpelweg te smal om de aantallen verkeer te kunnen verwerken. De ruimte en mogelijkheden voor aanpassing zijn beperkt. Zolang Market Plaza op de huidige locatie gevestigd is of daar in de nabije toekomst nieuwe invulling aan wordt gegeven, moet rekening worden gehouden met de ontsluiting van dit verkeer. Om de problematiek structureel op te lossen en het centrum van Burgh te verbinden met de N57 is een nieuwe ‘inprikker’ van Burgh noodzakelijk. In de verkeersstudie zijn al enkele suggesties gedaan, maar dit vergt een nadere uitwerking.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche