Kunst en Cultuur

De kern van de opgave ligt vooral in het bundelen van de belangen en de energie van de verschillende, reeds bestaande organisaties en initiatieven tot een samenhangend en effectief geheel.
Korenmolen de Graanhalm met het kunstwerk Kunst Korset Down the Rabbit Hole van Anna Blom
Korenmolen de Graanhalm met het kunstwerk Kunst Korset Down the Rabbit Hole van Anna Blom

Update februari 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2023 kennis genomen van het programmaplan Kunst, Cultuur en Erfgoed Burgh-Haamstede 2023-2025. Daarnaast heeft het college ingestemd met de oprichting van het Cultuurplatform Burgh-Haamstede (met een jaarlijks wisselend voorzitterschap) en de heer M. van Vulpen benoemd als voorzitter van het Cultuurplatform Burgh-Haamstede voor de periode 1 april 2023 tot 1 april 2024. 
Verder starten we met de uitvoering van de volgende projecten:

  • Het uitvoeren van een nadere verkenning van een haalbaarheidsonderzoek voor een Cultuurhuis onder leiding van de voorzitter van het Cultuurplatform Burgh-Haamstede 2023. 
  • Het uitvoeren van het (deel)project 'Collectieve Promotie en Marketing'. 
  • Het uitvoeren van het (deel)project 'Placemaking en programmering'. 
  • Het uitvoeren van het (deel)project 'Kunst- en erfgoedroutes'.

Uitgangspunt is dat elke culturele instelling/organisatie verantwoordelijk blijft voor de eigen activiteiten. Het Cultuurplatform Burgh-Haamstede heeft tot doel te fungeren als overlegplatform en tot het opstellen/vaststellen/bijstellen van een meerjarenprogramma en de afstemming/coördinatie van gezamenlijke projecten en activiteiten.
De heer Van Vulpen heeft als voorzitter van de projectgroep Kunst, Cultuur en Erfgoed veel draagvlak ontwikkeld binnen het culturele veld en bovendien een enorme schat aan ervaring bij het uitvoeren van projecten door heel Nederland. Gelet op zijn kennis, ervaring en contacten in Burgh-Haamstede en omgeving is het logisch de heer van Vulpen voor een jaar aan te stellen als voorzitter van het Platform. Hij kan dan het Cultuurplatform operationeel maken en tegelijkertijd ook diverse projecten opstarten. 
De nadere verkenning van het Cultuurhuisnetwerk heeft niet alleen betrekking op de wenselijkheid en haalbaarheid van mogelijke locaties, maar vooral ook op het concept van een Cultuurhuisnetwerk en de mogelijke organisatie- en exploitatieopzet. Het resultaat van de nadere verkenning is kaderstelling en opdrachtformulering van een later uit te voeren haalbaarheidsonderzoek. Voordat eventueel een haalbaarheidsonderzoek of verdere planontwikkeling aan de orde is, is het wenselijk nu eerst een nadere verkenning te doen.

Update Augustus 2022

De projectgroep Kunst en Cultuur staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Marco van Vulpen, een ervaren man op dit gebied en van oorsprong afkomstig van Schouwen-Duiveland. De opdracht voor deze projectgroep is om meer afstemming en samenwerking te zoeken tussen verschillende initiatieven, personen en organisaties die actief (willen) zijn op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed in Burgh-Haamstede. 

Eind voorjaar 2022 heeft deze actieve projectgroep een ‘foto’ van de bestaande situatie opgeleverd. Het is een document dat een representatief beeld geeft van wat Burgh-Haamstede op dit moment te bieden heeft op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed en de wijze waarop dit georganiseerd is. Een goed uitgangspunt om op voort te borduren. 

Op 6 juli 2022 is er met diverse personen uit de kunst- en cultuursector een miniconferentie georganiseerd. Samen zijn de kansen die er liggen om het culturele leven en (de beleving van) kunst, cultuur en/of erfgoed te verkennen. Ook is er gesproken over de stappen die gezet moeten worden om tot concrete resultaten te komen. De uitkomsten volgen in de loop van de zomer. In het najaar wordt er nogmaals een conferentie georganiseerd.

Projectinformatie

De kern van de opgave ligt vooral in het bundelen van de belangen en de energie van de verschillende, reeds bestaande organisaties en initiatieven tot een samenhangend en effectief geheel. 

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche