Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

Zeepeduinen

Landschappelijke en cultuurhistorische analyse (afgerond)

De uitvoering van de dorpsvisie leidt tot een aantal belangrijke inrichtingsopgaven. Met de cultuurhistorische en landschappelijke analyse willen we een gemeenschappelijk basis vastleggen, waarin de kernwaarden voor het geheel én per deelgebied zijn vastgelegd.