Deelprojecten

Bekijk onze deelprojecten

 • Aangepast wegdek Hogeweg

  Verkeersmaatregelen Hogeweg (afgerond)

  Nabij het Grand Hotel ter Duin aan de Hogeweg ligt een ‘plateau’ van klinkertjes, waar enkele omwonenden geluid- en trillinghinder van ondervinden. Bovendien wordt er volgens betrokkenen regelmatig te hard gereden.
 • Ring Haamstede

  Strategisch programma (afgerond)

  Het strategisch programma voor de centra van Burgh en van Haamstede wordt een door bewoners, ondernemers en gemeente gezamenlijk gedragen plan voor de (herschikking van de) functieverdeling in de centra van Burgh en van Haamstede. Dit plan heeft invloed op de (ruimtelijke) keuzes die gemaakt moeten worden voor de dorpsas en de centra van Burgh en Haamstede.
 • Verkeer in de Kerkstraat

  Verkeersonderzoek (afgerond)

  In het verlengde van de dorpsvisie hebben we Bureau Juust in 2019 gevraagd om aanvullend een verkeersonderzoek uit te voeren voor Burgh-Haamstede.
 • Zeepeduinen

  Landschappelijke en cultuurhistorische analyse (afgerond)

  De uitvoering van de dorpsvisie leidt tot een aantal belangrijke inrichtingsopgaven. Met de cultuurhistorische en landschappelijke analyse willen we een gemeenschappelijk basis vastleggen, waarin de kernwaarden voor het geheel én per deelgebied zijn vastgelegd.