19 januari 2021

Vooraankondiging: informatiebijeenkomst sleutelprojecten dorpsvisie

Op 9 februari 2021, tussen 19.00 en 21.30, organiseren wij een informatieve bijeenkomst over de sleutelprojecten die we momenteel uitvoeren in het kader van de dorpsvisie Burgh-Haamstede.
Lees verder

23 december 2020

Invulling werkgroepen bekend

De stuurgroep uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede heeft onlangs de invulling van de werkgroepen voor diverse sleutelprojecten vastgesteld.
Lees verder

18 december 2020

College kiest voor asfalt plateau Hogeweg

De gemeenteraad heeft eind 2019 € 25.000 in de gemeentelijk begroting opgenomen, onder de titel “experimenteerruimte verkeer ten laste van de reserve strategische visie”. Dit bedrag kan ingezet worden om fysieke maatregelen te nemen bij het plateau nabij de toegang Park Zeeduin/Grand Hotel ter Duin. Het college kiest daarbij voor asfalt.
Lees verder

15 december 2020

Kadaster start met strategisch programma centrumgebieden

De gemeente Schouwen-Duiveland wil samen met de dorpsraad en ondernemersvereniging Burgh-Haamstede een strategisch programma laten opstellen voor de centra van Burgh en Haamstede. Daartoe hebben wij het Kadaster gevraagd een offerte uit te brengen.
Lees verder

4 december 2020

Website online

Op 4 december 2020 is de website voor de uitvoering van de dorpsvisie Burgh-Haamstede online gegaan!
Lees verder

4 december 2020

Bureau B+B aan de slag met landschappelijke en cultuurhistorische analyse

Op 4 december 2020 heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan Bureau B+B om de landschappelijke en cultuurhistorische analyse uit te werken.
Lees verder

24 november 2020

College stelt planning en communicatieplan vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november ingestemd met de detailplanning en het communicatieplan, horende bij de uitvoering van de dorpsvisie.
Lees verder

18 november 2020

Procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede

Op 13 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het Procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld.
Lees verder