Nieuws

Het laatste nieuws

concept cultuurhistorische landschappelijke analyse

7 februari 2021

Opname project- en werkgroep landschappelijke analyse online

De gecombineerde project- en werkgroep landschappelijke en cultuurhistorische analyse is op 4 februari 2021 online bij elkaar gekomen. De Teams-opname van deze sessie is inmiddels voor een ieder beschikbaar, evenals de presentatie.
Werkgroep landelijke analyse

27 januari 2021

Opname bijeenkomst project- en werkgroep landschappelijke analyse beschikbaar

De project- en werkgroep landschappelijke en cultuurhistorische analyse is op 15 januari 2021 bij elkaar geweest om met elkaar digitaal door het plangebied te fietsen. Na de presentatie van Bureau B+B is nu ook de Teams opname van deze sessie beschikbaar.
Titelpagina van de video

22 januari 2021

Opname bijeenkomst project- en werkgroep verkeer beschikbaar

De project- en werkgroep inzake de verkeersstudie is op 15 januari 2021 bij elkaar geweest om de concept verkeersstudie te bespreken. Na de presentatie en het concept rapport is nu ook de Teams opname van deze sessie beschikbaar.
bijeenkomst kadaster met project- en werkgroep

22 januari 2021

Opname bijeenkomst project- en werkgroep strategische aanpak centrum beschikbaar

De project- en werkgroep strategische aanpak centrum is op 19 januari 2021 digitaal bijeen geweest om een presentatie bij te wonen van het Kadaster, inzake de ‘gebiedsscan’ die is gemaakt van de centra van Burgh en Haamstede. De presentatie is al eerder gedeeld, maar nu is ook de Teams opname van deze sessie beschikbaar.
poster gebiedsscan kadaster

21 januari 2021

Presentatie project- en werkgroep strategische aanpak centrum

Op 19 januari 2021 heeft de projectleider van het Kadaster de zogenaamde gebiedsscan centra Burgh en Haamstede gepresenteerd aan de project- en werkgroep.
Plattegrond Haamstede met titel van de presentatie

20 januari 2021

Presentatie werkgroep 15 januari

Op 15 januari 2021 is de werkgroep landschappelijke en cultuurhistorische analyse voor het eerst bij elkaar geweest om input te geven voor deze analyse.