Wijziging planning woningbouw Sluispad en Irenestraat

13 juni 2024

Na overleg tussen de bouwcombinatie Geluk/Verwijs en de aannemer voor de buitenruimte (Moerland) kiezen we ervoor om binnenkort eerst de locatie Irenestraat bouwrijp te maken.

Nu de heipalen van de woningen aan het Sluispad al zijn geslagen, geeft Moerland graag eerst de ruimte aan Geluk/Verwijs om de woningen verder af te bouwen. Tijdens de afbouw van de woningen gaat Moerland vervolgens vanaf half juni aan de slag met het bouw- en woonrijp maken van deze locatie. Uiterlijk vlak na de bouwvak is deze locatie helemaal gereed.

Bij de Irenestraat start Moerland 13 mei met het bouwrijp maken van de locatie, gevolgd door de bouw van de woningen komende zomer en woonrijp maken in de maanden september en oktober 2024.