Nieuws

Het laatste nieuws

2 fietsers op de voorgrond, ver in de straat een auto

20 januari 2021

Concept verkeersstudie beschikbaar

Op 18 december 2020 heeft de stuurgroep uitvoering dorpsvisie Burgh-Haamstede de concept verkeersstudie Burgh-Haamstede vastgesteld.
Illustratie van een presentatie

23 december 2020

Invulling werkgroepen bekend

De stuurgroep uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede heeft onlangs de invulling van de werkgroepen voor diverse sleutelprojecten vastgesteld.
Plateau Hogeweg

18 december 2020

College kiest voor asfalt plateau Hogeweg

De gemeenteraad heeft eind 2019 € 25.000 in de gemeentelijk begroting opgenomen, onder de titel “experimenteerruimte verkeer ten laste van de reserve strategische visie”.
poster gebiedsscan kadaster

15 december 2020

Kadaster start met strategisch programma centrumgebieden

De gemeente Schouwen-Duiveland wil samen met de dorpsraad en ondernemersvereniging Burgh-Haamstede een strategisch programma laten opstellen voor de centra van Burgh en Haamstede. Daartoe hebben wij het Kadaster gevraagd een offerte uit te brengen.
voorzittershamer

24 november 2020

College stelt planning en communicatieplan vast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november ingestemd met de detailplanning en het communicatieplan, horende bij de uitvoering van de dorpsvisie.
stapel documenten

18 november 2020

Procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede

Op 13 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het Procesvoorstel uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld.