Woningbouw hoek Bernhardstraat/Julianastraat

18 mei 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de verdere ontwikkeling van 8 sociale huurwoningen op de hoek Bernhardstraat/Julianastraat. Het is nu aan de gemeenteraad een definitieve klap te geven op de uitvoering van het project.

De laatste maanden hebben er diverse overleggen plaatsgevonden tussen gemeente en Zeeuwland over de ontwikkeling van de locatie hoek Bernhardstraat/Julianastraat voor sociale huurwoningen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het college van burgemeester en wethouders op 9 april 2024 heeft besloten 8 bouwkavels te verkopen aan Zeeuwland. 

De locaties worden namens de gemeente bouwrijp gemaakt, zodra er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunningen. Waarschijnlijk worden de locaties begin 2025 bouwrijp gemaakt, gevolgd door een vlotte bouwperiode Woonrijp maken vindt in principe nog voor de zomer van 2025 plaats.

De gemeente moet een forse investering doen om de locatie bouw- en woonrijp te maken. De gemeenteraad wordt gevraagd het benodigde budget daarvoor beschikbaar te stellen, naast het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen in het kader van de vergunningenprocedure. Zeeuwland investeert in de bouw van de sociale huurwoningen en biedt tegelijkertijd huurwoningen uit hun bestaande woningvoorraad te koop aan om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in mei 2024 een ‘klap’ geeft op het benodigde budget en het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. Verder is de eigenaar van de naastgelegen grond bezig met de voorbereidingen van de bouw van een woning op het kavel tussen het dorpshuis en de beoogde locatie voor de sociale huurwoningen.

Verklaringsstudie Bernhardstraat - Julianastraat