Nieuws

Het laatste nieuws

Illustratie van een presentatie

25 januari 2022

Project- en werkgroepen uitvoering Dorpsvisie van start

Vorige week zijn de eerste projectgroepen in het kader van de uitvoering Dorpsvisie van start gegaan. Deze week volgt ook de eerste werkgroep.
artist-impression Noordstaete

11 januari 2022

Presentatie Gat van de Noordstraat

Op 10 januari 2022 heeft Bouwbedrijf Boogert samen met architectenbureau Kort/Geijtenbeek de plannen voor de herontwikkeling Gat van de Noordstraat gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Tekening voorgevel Noordstraat

4 januari 2022

Raadsbehandeling Gat van de Noordstraat in februari

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft het presidium besloten om het dossier Gat van de Noordstraat pas in februari 2022 te behandelen in de raad(scommissie).
Fietspad A. vd Weijdenweg

21 december 2021

Uitspraak Raad van State inzake voet- en fietspad A. v.d. Weijdeweg/Moolweg

Op 15 december 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de natuurvergunning voor de aanleg van het voet- en fietspad A. v.d. Weijdeweg/Moolweg te Burgh-Haamstede. De Raad van State heeft besloten de door de provincie aan de gemeente verleende natuurvergunning in stand te laten.
Tekening voorgevel Noordstraat

17 december 2021

Ontwerp Gat van de Noordstraat

De afgelopen periode heeft Bouwbedrijf Boogert als initiatiefnemer van de invulling van het Gat van de Noordstraat het ontwerp voor de beoogde hotelfunctie aangepast. Graag informeren wij inwoners van Burgh-Haamstede over het aangepaste ontwerp en de verdere procedure.
voorzittershamer

23 november 2021

Definitieve kaders uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede en financiële ondersteuning werkgroepen

Op 21 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de definitieve kaders voor uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede vastgesteld. Vervolgens heeft de raad in november middelen vrijgemaakt voor ondersteuning van dorpsraad en ondernemersvereniging bij de uitvoering van de dorpsvisie.