Kraaijensteinweg, Bosplein en fietsenstalling Westenschouwen (afgerond)

In november 2020 heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling voor de jaren 2021 en 2022 elk € 250.000 gereserveerd voor de uitvoering van 'overige projecten' in en rond Burgh-Haamstede. Een deel van deze middelen zetten we in voor infrastructurele maatregelen aan de Kraaijensteinweg.
Kruispunt ingang Boswachterij Westerschouwen

In het 4e kwartaal van 2021 willen we graag aan de slag met enkele werkzaamheden in Westenschouwen, onder de werktitel 'Bosplein'. Dit betreft het aanleggen van enkele snelheidsremmers op de Kraaijensteinweg, het inrichten van een plein bij de ingang van de Boswachterij en het verbeteren van de verkeersveiligheid vanaf dit 'Bosplein' tot aan de Rotonde. Op 31 augustus 2021 heeft het college het Definitief Ontwerp voor dit project vastgesteld.

Bij het opstellen van het Definitief Ontwerp heeft verbetering van de verkeersveiligheid prioriteit gekregen. De entree van de Boswachterij Westenschouwen is een erg drukke oversteekplaats, waar gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer samen komen. De Kraaijensteinweg is een 50 kilometer autoweg gecombineerd met een vrijliggend tweerichtingsfietspad aan de noordzijde. Vanwege het asfalt van de rijbaan voor de auto’s in combinatie met de dimensionering van de weg wordt er regelmatig harder gereden. Door een aantal asverspringingen in de rijbaan aan te brengen, proberen we de snelheid op dit deel van de Kraaijensteinweg al te remmen, voordat bij het Bosplein de 30 kilometer zone begint. Vanaf het Bosplein vervalt het fietspad en komen fietsers op de rijbaan. Er wordt vanaf het Bosplein richting de Rotonde aan weerszijden van de rijbaan een voetpad gemaakt (noordzijde) dan wel behouden (zuidzijde). Op het plein kiezen we voor een smalle rijbaan met diverse obstakels om de snelheid verder te remmen. Bij de Rotonde voegen we een zebrapad toe.
Naast de verkeersveiligheid willen we ook de aantrekkelijkheid van dit deel van Burgh-Haamstede benadrukken, ook qua sfeer. De uitstraling van het kruispunt en de route vanaf het kruispunt richting het strand zijn nu niet in overeenstemming met de potentie en uitstraling van het achterliggende (bos)gebied. Dit willen we optimaliseren door van de oversteekplaats het Bosplein te maken, met onder meer groenelementen en een enkel bankje. Het Bosplein wordt herkenbaar als plateau. De verbetering van de verkeersveiligheid verhoogt op zich al de belevingswaarde van dit gebied. Verder gaan we het donkere asfalt op de rijbaan tussen Bosplein en de Rotonde vervangen door een zandachtige kleur, waarbij direct het gevoel ontstaat dat je het strand nadert.
Momenteel verwerken we nog enkele aanpassingen in de uitvoeringstekening, naar aanleiding van een overleg met direct omwonenden. De werkzaamheden starten rond 1 november 2021 en worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf M.J. Oomen.

Projectinformatie

Dit betreft snelheidsremmende maatregelen op de Kraaijensteinweg en de inrichting van het zogenaamde ‘Bosplein’ bij de ingang van de Boswachterij. Voor wat betreft het laatstgenoemde project hebben we ook Staatsbosbeheer gevraagd mee te denken en participeren in het verkeersveiliger en fraaier maken van dit drukke en populaire punt.

Op dit moment worden de maatregelen uitgewerkt en begroot. Over de wijze van uitwerking onderhouden we bovendien contacten met Westenschouwens Welvaren.

Zodra we meer concrete informatie hebben over de maatregelen (met kostenplaatje) en de planning, dan communiceren we dat via deze website. Bij voorkeur voeren we de divers werkzaamheden komend najaar uit.