Kop van Haamstede

De eigenaar van Market Plaza Burgh-Haamstede B.V., bestaande uit supermarkt Albert Heijn, Etos en Gall & Gall (gevestigd aan Burghseweg 73 en Leliëndaleweg (ongenummerd) te Burgh-Haamstede), wil zijn bedrijf graag verplaatsen naar een locatie nabij de entree van Haamstede
Ingang Market Plaza

Update januari 2024

De eigenaar van Market Plaza heeft onderzoek gedaan naar hoe groot de Albert Heijn op de Kop van Haamstede kan worden. De gemeente heeft dat onderzoek gecontroleerd. Het onderzoek was nodig om een schets van het gebouw te kunnen maken. In januari/februari 2024 willen we dit laten zien aan de omgeving. Eerst aan de inwoners en organisaties op en rond de Kop van Haamstede. Daarna informeren we het hele dorp. Naast het ontwerp onderzoeken we ook of het plan op andere onderdelen haalbaar is (zoals stikstof en financieel).

Update februari 2023

Anno februari 2023 is er niet veel nieuws te melden over de herontwikkeling van de Kop van Haamstede, inclusief verplaatsing van Market Plaza. Wij hopen de directe omgeving en andere belangstellenden eind 2e kwartaal op de hoogte te kunnen stellen van de planvorming.

Update Augustus 2022

De ontwikkeling van de Kop van Haamstede moet een bijdrage leveren aan het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en lommerrijke dorpsas, waar voetgangers en fietsers de hoofdgebruikers zijn en de auto te gast is. We onderzoeken momenteel de verplaatsing van Market Plaza vanuit Burgh naar Haamstede. In alle gevallen zal de inpassing van een nieuwe publiekstrekker zorgvuldig moeten plaatsvinden. De verplaatsing kan bijdragen aan het verminderen van verkeer op de dorpsas.

In de eerste maanden van 2022 heeft er een intensief participatieproces plaatsgevonden met de bewoners en betrokkenen uit de directe omgeving van de Kop van Haamstede. Zij werden uitgenodigd om mee te denken over de voorkeursvariant voor de verplaatsing van Market Plaza. De aanwezigen waren geen voorstander van de verplaatsing van de supermarkt. De gemeenteraad heeft in april 2022 kennis genomen van de resultaten van het participatieproces en de aangeboden handtekeningen/enquête tegen verplaatsing van Market Plaza naar de Kriekemeet. De raad zag geen aanleiding om de kaders voor ontwikkeling van deze omgeving aan te passen. 

Het initiatief om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een nieuwe Market Plaza ligt nu dus bij de initiatiefnemer. Die zal de komende maanden aan de slag gaan met een nader ontwerp. Wij hopen eind 2022 het dorp te kunnen informeren over de stand van zaken.

Projectinformatie

Eén van de sleutelprojecten uit de Dorpsvisie is het zoeken naar een publiektrekker voor het centrum van Haamstede, die een aanzuigende werking heeft op bezoekers van in en buiten Haamstede. Een mogelijkheid die we hierbij onderzoeken, is de verplaatsing van Market Plaza vanuit Burgh naar een plek op of nabij de Kriekemeet, maar andere opties zijn ook mogelijk. De parkeermogelijkheden in het worden geborgd. In alle gevallen zal de inpassing van een nieuwe publiekstrekker zorgvuldig moeten plaatsvinden en de uitstraling van de nieuwe gebouwen en de openbare ruimte een bijdrage moeten leveren aan de kleinschaligheid en historische sfeer in Haamstede, zoals ook verwoord in de cultuurhistorische en landschappelijke analyse. Daarbij moet rekening worden gehouden met de belangen van de omgeving.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche:

Projectfiche