Verplaatsing en herontwikkeling Bijkerk en Koebel

Bouwbedrijf Bijkerk is al jaren gevestigd aan de rand van het centrum van Burgh.
vrachtwagen van de firma Bijkerk

Projectinformatie

De aanwezigheid van het bouwbedrijf veroorzaakt hinder (geluid, vervoer et cetera) voor de omgeving en bovendien is het bouwbedrijf beperkt in zijn (groei)mogelijkheden. Verder is de groepsaccommodatie van de Koebel dus ook gelegen tussen woningbouw en bedrijvigheid, hetgeen niet de meest ideale plaats is voor een verblijfsrecreatieve functie. De functie woningbouw past veel beter bij de huidige locatie van het bouwbedrijf en de groepsaccommodatie. Daarmee sluit de locatie beter aan op aansluitende woonbebouwing en op de functies in het centrum van Burgh.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche