Woningbouw hoek Bernhardstraat/Julianastraat

Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren.
beeld van de locatie

Projectinformatie

Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren. Op de naastgelegen gemeentelijke grond is eveneens ruimte voor een beperkt aantal woningen. Beide percelen zijn echter op een ‘onhandige’ manier verkaveld. De gemeente wil in overleg en (indien mogelijk) in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer een integraal plan voor woningbouw ontwikkelen op de hoek Bernhardstraat/Julianstraat.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche