Woningbouw hoek Bernhardstraat/Julianastraat

Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren.
beeld van de locatie Bernhardstraat

Update januari 2024

Nu het vanwege de stikstofproblematiek niet meer mogelijk is om sociale huurwoningen te bouwen aan de Platboslaan, willen we samen met Zeeuwland acht sociale huurwoningen realiseren op de hoek van de Bernhardstraat/Julianastraat. We zijn nog bezig met het ontwerp en onderzoeken of het plan op deze locatie wel haalbaar is. De bouw daarvan begint op zijn vroegst begin 2025.

Update februari 2023

Eind 2022 hebben we de ‘inschrijvingsleidraad’ voor dit bouwplan afgerond en vastgesteld. De leidraad geeft aan binnen welke ruimtelijke kaders geïnteresseerde partijen mogen bouwen op de hoek Bernhardstraat/Julianastraat. Hoe dan ook betreft het minimaal 6 en maximaal 10 woningen, die voor 40% levensloopbestendig moeten zijn. De minimale gebruiksoppervlakte is 85 m2 en maximaal 100 m2. We hopen hiermee de woningen betaalbaar te houden en tegelijk te sturen op goede woonruimte.

Begin 2023 hebben we de eerder vastgestelde (voor)selectieleidraad gedigitaliseerd en werken we aan de afronding van de koop- en realisatieovereenkomst, die we willen afsluiten met de ontwikkelaar die de selectie winnend afsluit. Verder wachten we nog op resultaten van een aanvullend bodemonderzoek op de locatie, die van belang is voor geïnteresseerde partijen.

We hopen eind 1e kwartaal van 2023 de (voor)selectie te starten.

Daarnaast hebben we onlangs ingestemd met de bouw van 1 woning op het naastgelegen perceel, in eigendom van een particulier. Onderdeel van die toestemming is een grondruil, waarbij we voor de hoek Bernhardstraat/Julianastraat een betere verkaveling overhouden. De afspraken met deze particulier worden in het 2e kwartaal van 2023 afgerond.

Update Augustus 2022

Het eerste half jaar van 2022 heeft onze gemeente, in samenspraak met een projectgroep, gewerkt aan een prijsvraag c.q. leidraad voor de ontwikkeling van minimaal 6 en maximaal 10 woningen op het perceel hoek Bernhardstraat/Julianastraat. Voor het segment goedkope en middel dure koop. De projectomschrijving met onder meer stedenbouwkundige uitgangpunten is in principe gereed.

In het najaar van 2022 schrijft de gemeente aan het procesgedeelte van de prijsvraag, zodat ontwikkelende partijen weten onder welke voorwaarden men kan inschrijven. Voordat de prijsvraag daadwerkelijk wordt gepubliceerd, zal er nog een oplossing moeten komen voor het stikstofvraagstuk dat speelt op en rond het perceel.

Tevens zijn er in de eerste helft van 2022 afspraken gemaakt met de eigenaar van het stukje perceel dat direct grenst aan deze locatie. Er zal een grondruil plaatsvinden. Deze eigenaar krijgt de mogelijkheid om ook een woning te realiseren.
 

Projectinformatie

Op het perceel van de initiatiefnemer staan vier garageboxen. De initiatiefnemer wil op het perceel graag een woning bouwen, zijn garageboxen behouden en bij voorkeur een ontsluiting via de Julianastraat realiseren. Op de naastgelegen gemeentelijke grond is eveneens ruimte voor een beperkt aantal woningen. Beide percelen zijn echter op een ‘onhandige’ manier verkaveld. De gemeente wil in overleg en (indien mogelijk) in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer een integraal plan voor woningbouw ontwikkelen op de hoek Bernhardstraat/Julianstraat.

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche