Gemeente en Zeeuwland willen door met sociale huurwoningen in Burgh-Haamstede

12 juli 2024

Na een periode van intensieve voorbereidingen kan de gemeenteraad binnenkort instemmen met de start van (de verdere voorbereidingen voor) de bouw van 13 sociale huurwoningen in Burgh-Haamstede.

Vanaf medio 2022 hebben er diverse overleggen plaatsgevonden tussen gemeente en Zeeuwland over de ontwikkeling van de locaties Irenestraat en Sluispad voor sociale huurwoningen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het college van burgemeester en wethouders op 22 augustus 2023 heeft besloten 13 bouwkavels te verkopen aan Zeeuwland. Het is de bedoeling om aan de Irenestraat zes en aan het Sluispad zeven woningen te bouwen. 

De locaties worden namens de gemeente bouwrijp gemaakt, zodra er sprake is van onherroepelijke omgevingsvergunningen. Waarschijnlijk worden de locaties in het voorjaar van 2024 bouwrijp gemaakt, gevolgd door een vlotte bouwperiode in de zomermaanden. Woonrijp maken vindt in het najaar van 2024 plaats.

De gemeente moet een forse investering doen om de locaties bouw- en woonrijp te maken. De gemeenteraad wordt gevraagd het benodigde budget daarvoor beschikbaar te stellen, naast het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen in het kader van de vergunningenprocedure. Zeeuwland investeert in de bouw van de sociale huurwoningen en biedt tegelijkertijd huurwoningen uit hun bestaande woningvoorraad te koop aan om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in september 2023 een ‘klap’ geeft op het benodigde budget en het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen, maar de uiteindelijke vaststelling van de agenda voor de raadsvergaderingen is aan de raad zelf. 

Plattegrond bouwlocatie Irenestraat
Plattegrond bouwlocatie Sluispad