Terugkoppeling 2e inloopavond herinrichting kloosterweg

19 september 2023

Op 27 juni hebben wij een tweede inloopavond georganiseerd over de herinrichting van de Kloosterweg. Tijdens de inloopsessie hebben gemeentelijke medewerkers en adviseurs van bureau Juust tekst en uitleg gegeven bij het concept Definitief Ontwerp voor het plangebied.

Diverse aanwezigen hebben daar een of meerdere reacties achtergelaten. Die hebben we in een memo opgenomen en van een reactie voorzien.

Er waren circa zestig aanwezig tijdens de inloopavond. Graag willen wij, vooruitlopend op besluitvorming over het Definitief Ontwerp in de gemeenteraad (vermoedelijk september 2023), inzichtelijk maken op welke wijze wij de reactie hebben verwerkt en zo niet, waarom (nog) niet.
U kunt de antwoordnotitie hieronder inzien:

 Antwoordnotitie