Pilot Mobiliteitshub

Vanuit de Dorpsvisie Burgh-Haamstede volgt de wens om de dorpsas meer als verblijfsgebied in te richten. Hierbij willen we doorgaand verkeer uit de kern weren.
visual van mobiliteitshub

Projectinformatie

De buslijn die nu via de dorpsas rijdt willen we buitenom het dorp leiden. Dit levert reistijdwinst op en voorkomt geluid- en trillingsoverlast in het dorp. Dat heeft wel tot gevolg dat halteren ook aan de rand van de kern(en) gaat plaatsvinden en er dus een goed alternatief moet komen voor wat betreft voor- en natransport naar de nieuwe halte (hub) toe. Burgh-Haamstede kent tevens een grote toeristische aantrekkingskracht. De dagtoeristen willen we ook meer aan de rand opvangen en via natransport naar de bestemming (bijvoorbeeld strand/kust) geleiden. Voor beide initiatieven/problemen zien we als oplossing de realisatie van een mobiliteitsknooppunt (hub). 

Meer informatie kunt u terugvinden in het projectfiche.

Projectfiche