Ontwerp Gat van de Noordstraat

12 juli 2024

De afgelopen periode heeft Bouwbedrijf Boogert als initiatiefnemer van de invulling van het Gat van de Noordstraat het ontwerp voor de beoogde hotelfunctie aangepast. Graag informeren wij inwoners van Burgh-Haamstede over het aangepaste ontwerp en de verdere procedure.
Tekening voorgevel Noordstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag kennis genomen van de aangepaste plannen en wil op basis daarvan graag toepassing geven aan de start van een uitgebreide omgevingsvergunning procedure om de realisatie van een hotel met 2 commerciële functies en 14 parkeerplaatsen aan de Noordstraat 31-39 mogelijk te maken. 

Een belangrijke stap in de procedure is het vragen van een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ bij de gemeenteraad in januari 2022. De raad behandelt dit verzoek in de commissie van 10 januari 2022 en de raadsvergadering van 27 januari 2022. Meer informatie (zoals de ruimtelijke onderbouwing en detailtekeningen) vindt u te zijner tijd op de website van de gemeente Schouwen-Duiveland: https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/dashboard

Om inwoners alvast een beeld te geven kunt u via de link hieronder alvast het nieuwe gevelbeeld bekijken.