Antwoordnotitie inloopavond centrum Haamstede

19 september 2023

Op 23 mei 2023 organiseerde de gemeente een inloopavond over de herinrichting van het centrum van Haamstede. Op de tekeningen zijn door de aanwezigen diverse opmerkingen en tips voor het ontwerp achtergelaten. Deze opmerkingen zijn in een aparte memo opgenomen en van een gemeentelijke reactie voorzien.

We bekijken de mogelijkheid om na de zomer nog een extra inloopavond te organiseren. Voor nu willen we iedereen die een opmerking heeft achtergelaten graag inzichtelijk maken of de reactie in het ontwerp verwerkt kan worden. Zo ja, hoe en zo nee, waarom we toch een andere keuze maken.

U kunt de antwoordnotitie hier vinden.