Werkzaamheden ‘Bosplein’ gestart

12 juli 2024

Op maandag 1 november is het project ‘Bosplein Westenschouwen’, ofwel de herinrichting van de entree van Boswachterij Westenschouwen gestart.
aanbrengen van toplaag op de weg bij het Bosplein

In de eerste week zijn nog geen werkzaamheden aan het plein zelf uitgevoerd, maar enkel aan de rijbaan van de Kraaijensteinweg tussen het ‘Bosplein’ en de rotonde bij de trap. De oude asfalt laag is weggefreesd en de nieuwe deklaag is aangebracht. Deze deklaag is zandkleurig, waarmee wordt aangegeven dat de weggebruikers een verblijfsgebied inrijden waar een ander verkeersregime geldt (30 km-zone). 

De komende periode de werkzaamheden aan het plein uitgevoerd. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.