Vragenlijst ervaringen mobiliteitshubs levert veel respons op

19 september 2023

In totaal namen 291 respondenten  deel aan een onderzoek dat I&O Research uitvoerde in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland, Provincie Zeeland en Connexxion naar de ervaringen met de mobiliteitshub(s) in Burgh-Haamstede.

Het bedrijf onderzocht in april 2023 de ervaringen van reizigers, inwoners en recreanten na invoering van de hub(s) in Burgh-Haamstede. Het doel van deze tweede meting was om te achterhalen hoe inwoners en reizigers het openbaar vervoer (in het bijzonder de hubs en de bijbehorende voorzieningen) en de gevolgen voor hun leefomgeving ervaren. Dit alles na in gebruik name van de mobiliteitshub aan de Kriekemeet en de in- en uitstaplocatie in Westenschouwen. Een eerste meting, van de situatie zonder de mobiliteitshubs en een buslijn over de dorpsas, werd uitgevoerd eind 2022.

Om een goede respons te halen, deelden veldwerkers van I&O research kaartjes met een persoonlijke QR-code en link naar de vragenlijst uit in Burgh-Haamstede. Daarnaast heeft de gemeente Schouwen-Duiveland via de eigen kanalen de link naar de vragenlijst gedeeld, zijn er brieven verstuurd naar de omwonenden van de dorpsas en e-mails naar personen die in de eerste meting hadden aangegeven mee te willen doen met het vervolgonderzoek. Verder hingen er posters in Burgh-Haamstede (in meerdere talen) met een link naar de vragenlijst, om op deze manier ook toeristen te bereiken.

De gemeente, Provincie en Connexxion vinden het belangrijk tijdens de pilotperiode onderzoek te doen onder inwoners en reizigers naar de ervaring met de hubs. We zijn daarom blij met het hoge aantal respondenten. In september 2023 vindt een derde meting plaats. Na afloop van de derde meting zal I&O Research een rapport van het onderzoek opleveren.