Update deelprojecten

12 juli 2024

De lopende projecten zijn voorzien van de laatste stand van zaken.

Via het menu 'Deelprojecten' kunt u de lopende, en afgeronde, projecten bekijken.

gele post-it met de tekst 'Project updates'