Uitspraak Raad van State inzake voet- en fietspad A. v.d. Weijdeweg/Moolweg

19 september 2023

Op 15 december 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de natuurvergunning voor de aanleg van het voet- en fietspad A. v.d. Weijdeweg/Moolweg te Burgh-Haamstede. De Raad van State heeft besloten de door de provincie aan de gemeente verleende natuurvergunning in stand te laten.
Fietspad A. vd Weijdenweg

Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de natuurvergunning, maar wel voor de einddatum van 20 februari 2022. Momenteel treffen we de noodzakelijke voorbereidingen, zodat we snel aan de slag kunnen met de uitvoering van de werkzaamheden die onder de vergunningplicht vallen. In dat kader hebben we ook werkafspraken gemaakt met Evides/DNWG over uitvoering van werkzaamheden aan de waterleiding in en rond het plangebied.