Start werkzaamheden Bosplein

19 september 2023

Begin november start aannemingsbedrijf M.J. Oomen met de werkzaamheden aan het ‘Bosplein’ en omgeving.
Kruispunt ingang Boswachterij Westerschouwen

Voor de jaren 2021 en 2022 is elk € 250.000 gereserveerd voor de uitvoering van 'overige projecten' in en rond Burgh-Haamstede. In het voorjaar van 2021 hebben wij in dat kader al diverse infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd in Nieuw-Haamstede (Kloosterweg, Badweg, Wilgenweg en Strandweg) en daarmee de verkeersveiligheid verbeterd. Binnenkort gaan we aan de slag met enkele werkzaamheden in Westenschouwen, onder de werktitel 'Bosplein'. Dit betreft het aanleggen van enkele snelheidsremmers op de Kraaijensteinweg, het inrichten van een plein bij de ingang van de Boswachterij en het verbeteren van de verkeersveiligheid vanaf dit 'Bosplein' tot aan de Rotonde.

Bij het opstellen van het ontwerp heeft verbetering van de verkeersveiligheid prioriteit gekregen. De entree van de Boswachterij Westenschouwen is een erg drukke oversteekplaats, waar gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer samen komen. De Kraaijensteinweg is een 50 kilometer autoweg gecombineerd met een vrijliggend tweerichtingsfietspad aan de noordzijde. Vanwege het asfalt van de rijbaan voor de auto’s in combinatie met de dimensionering van de weg wordt er regelmatig harder gereden. Door een aantal versmallingen in de rijbaan aan te brengen, proberen we de snelheid op dit deel van de Kraaijensteinweg al te remmen, voordat bij het Bosplein de 30 kilometer zone begint. Vanaf het Bosplein vervalt het fietspad en komen fietsers op de rijbaan. Er wordt vanaf het Bosplein richting de Rotonde aan weerszijden van de rijbaan een voetpad gemaakt (noordzijde) dan wel behouden (zuidzijde). Op het plein kiezen we voor een smalle rijbaan met diverse obstakels om de snelheid verder te remmen. Bij de Rotonde voegen we een zebrapad toe.

Naast de verkeersveiligheid willen we ook de aantrekkelijkheid van dit deel van Burgh-Haamstede benadrukken, ook qua sfeer. De uitstraling van het kruispunt en de route vanaf het kruispunt richting het strand zijn nu niet in overeenstemming met de potentie en uitstraling van het achterliggende (bos)gebied. Dit willen we optimaliseren door van de oversteekplaats het Bosplein te maken, met onder meer groenelementen. Het Bosplein wordt herkenbaar als plateau. De verbetering van de verkeersveiligheid verhoogt op zich al de belevingswaarde van dit gebied. Verder gaan we het donkere asfalt op de rijbaan tussen Bosplein en de Rotonde vervangen door een zandachtige kleur, waarbij direct het gevoel ontstaat dat je het strand nadert.

De afgelopen periode heeft er nog afstemming met enkele direct omwonenden van het Bosplein plaatsgevonden. Op basis van hun input hebben we de uitvoeringstekening op enkele punten nog aangepast en bezien we of een van de plantenbakken op het pleintje (nabij een oprit) wellicht nog iets verschoven kan worden. U kunt de uitvoeringstekening hier downloaden. De gemeentelijke aannemer (M.J. Oomen) gaat dus begin november aan de slag. Omleidingen worden uiteraard duidelijk kenbaar gemaakt.