Ruim 100 mensen aanwezig bij informatieavond uitvoering dorpsvisie

19 september 2023

Op 19 april heeft de gemeente voor de tweede keer dit jaar een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. De avond stond in het teken van het presenteren van de inhoud van de eindrapportages, die door Bureau B+B (landschappelijke en cultuurhistorische analyse), Kadaster (strategisch programma) en Juust (verkeersstudie) eind deze maand bij de gemeente worden aangeboden voor nadere besluitvorming.

De presentatie kunt u hier terugkijken.

Gedurende de avond konden de aanwezigen via een chat vragen stellen aan de betrokken bureaus en ook onderling met elkaar in discussie. Op diverse thema’s (zoals verplaatsing Market Plaza en het Zeepeduinepad) blijkt dat de bevolking van Burgh-Haamstede andere inzichten heeft, hoewel de roep om bijvoorbeeld woningbouw een breed gedragen is. Hoe dan ook bieden de drie rapportages voldoende basis een volgende fase in te gaan, waarin onder meer het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan zal worden uitgewerkt.

Het college van burgemeester en wethouders besluit medio mei over de drie rapportages, de gemeenteraad is in juni aan de beurt. In deze periode werken de beide gemeentelijke projectmanagers ook aan een nieuw procesvoorstel voor het tweede deel van 2021 met oog voor participatie en het opzetten van een uitvoeringsprogramma.