Presentatie project- en werkgroep strategische aanpak centrum

12 juli 2024

Op 19 januari 2021 heeft de projectleider van het Kadaster de zogenaamde gebiedsscan centra Burgh en Haamstede gepresenteerd aan de project- en werkgroep.

Na enkele inleidende woorden van extern projectmanager H. Post nam projectleider R. de Weijer het woord. 

Hij heeft de in grote getale aanwezig project- en werkgroep leden meegenomen door de vele data die het Kadaster heeft verzameld, en voor zover mogelijk, heeft geduid in de gebiedsscan voor beide centra. Om u een beeld te geven van de inhoud van de gebiedsscan hebben we op deze website beschikbaar gemaakt. U kunt deze hier bekijken.