Opname werkgroep landschappelijke en cultuurhistorische analyse (25 februari) beschikbaar

18 mei 2024

De project- en werkgroep landschappelijke en cultuurhistorische analyse heeft op 25 februari vergaderd. De leden van de project- en werkgroep hebben ingestemd met vrijgave van deze Teams opname.

We willen wel graag benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.

De opname start hieronder: