Opname project- en werkgroep verkeersstudie (18 maart)

19 september 2023

De gecombineerde project- en werkgroep verkeersstudie is op 18 maart 2021 online bij elkaar gekomen. De Teams-opname van deze sessie is inmiddels voor een ieder beschikbaar.

De bijeenkomst start met een doorkijk naar het proces de komende maanden. Vervolgens staan we uitgebreid stil bij de ‘inprikker’ bij Burgh en gaat de projectmanager kort in op het ‘in de tijd zetten’ van diverse projecten, die voortvloeien uit de studie.

Beeld uit video afronding verkeersstudie

We benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.