Opname bijeenkomst project- en werkgroep verkeer beschikbaar

13 juni 2024

De project- en werkgroep inzake de verkeersstudie is op 15 januari 2021 bij elkaar geweest om de concept verkeersstudie te bespreken. Na de presentatie en het concept rapport is nu ook de Teams opname van deze sessie beschikbaar.

De leden van de project- en werkgroep hebben ingestemd met vrijgave van deze Teams opname. 

We willen wel graag benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.