Opname bijeenkomst project- en werkgroep strategische aanpak centrum beschikbaar

19 september 2023

De project- en werkgroep strategische aanpak centrum is op 19 januari 2021 digitaal bijeen geweest om een presentatie bij te wonen van het Kadaster, inzake de ‘gebiedsscan’ die is gemaakt van de centra van Burgh en Haamstede. De presentatie is al eerder gedeeld, maar nu is ook de Teams opname van deze sessie beschikbaar.

De leden van de project- en werkgroep hebben ingestemd met vrijgave van deze Teams opname.

We willen wel graag benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.