Onderzoeken Kloosterweg in de week van 10 juli

19 september 2023

In het kader van de voorbereidingen herinrichting Kloosterweg worden er wat onderzoeken uitgevoerd de komende periode op en nabij de Kloosterweg.

Hieronder volgt, afhankelijk van onder meer weersomstandigheden, een overzicht van de werkzaamheden:

  • 10 juli: boringen bermen en waterbodem
  • 11 juli: 6 boringen op diverse kruisingen ten behoeve van asfalt en fundatie -  verkeersmaatregelen door VEVON (rijdende afzetting + eventueel verkeersregelaar)
  • 12 juli: verrichten 10 constructieboringen - verkeersmaatregelen door VEVON (rijdende afzetting + eventueel verkeersregelaar)
  • 13 juli: boringen bermen en waterbodem

Gedurende deze periode kan er enige hinder ontstaan voor verkeersdeelnemers. Wij vragen hiervoor uw begrip.

plattegrond met daarop de Kloosterweg aangegeven met blauwe lijn.