Marco van Vulpen wordt voorzitter projectgroep Kunst en Cultuur

19 september 2023

De afgelopen periode is de projectgroep Kunst en Cultuur op zoek gegaan naar een onafhankelijke voorzitter. Die heeft de projectgroep gevonden in de persoon van Marco van Vulpen.

Aan Marco de taak om samen met de projectgroep te werken aan de kern van de opgave, namelijk het bundelen van de belangen en de energie van de verschillende, reeds bestaande organisaties en initiatieven tot een samenhangend en effectief geheel. De primaire doelstelling is het bevorderen van een structurele onderlinge samenwerking die leidt tot synergie tussen individuele kunstenaars, organisaties en hun initiatieven. Het accent ligt primair op het verstevigen van de onderlinge samenwerking in Burgh-Haamstede en directe omgeving op het gebied van kunst, cultuur en historisch erfgoed.

Marco zal de komende periode met de projectgroep werken aan een plan van aanpak om tot concrete resultaten te komen. Hij stelt zich graag even aan u voor:

foto Marco van Vulpen

“Ik ben geboren in Vlaardingen (1960) en opgegroeid op Schouwen-Duiveland (woonplaats: Brouwershaven, school: Pontes Pieter Zeeman). Daarna heb ik Nederlands en Film- & Theaterwetenschap gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ik ben altijd werkzaam geweest in de cultuur- en erfgoedsector, zowel aan de kant van de overheid (o.a. hoofd cultuur gemeente Amersfoort) als bij culturele instellingen (o.a. directeur provinciale cultuur- & erfgoedorganisatie provincie Overijssel en algemeen directeur van de Amersfoortse musea). Bij adviesbureau BMC heb ik de marktgroep Cultuur & Erfgoed opgezet, waar ik tot op de dag van vandaag een mooie adviespraktijk run met uiteenlopende opdrachten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Ik heb nog steeds een innige band met Schouwen-Duiveland en kom veel op het eiland. Zo heb ik vanuit de Stadsvisie Brouwershaven met enkele inwoners de stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven opgezet, waarmee we samen met andere Brouwse organisaties culturele manifestaties organiseren, kunst in de openbare ruimte realiseren en plannen maken voor herbestemming van monumentale panden. Ook zeil ik veel op de Zeeuwse wateren, vanuit onze prachtige thuishaven Burghsluis. Met de Projectgroep Kunst en Cultuur in Burgh-Haamstede wil ik mij graag inzetten om het culturele leven in Burg-Haamstede van nieuwe impulsen te voorzien, zowel voor de eigen inwoners als voor de bezoekers van de Kop van Schouwen.”