Laatste sessie project- en werkgroep landschappelijke analyse

19 september 2023

Op 14 april 2021 is de project- en werkgroep landschappelijke- en cultuurhistorische analyse voor het laatst bij elkaar gekomen. De Teams-vergadering is nu beschikbaar.

Aangezien de eindrapportage in concept gereed is, concentreren we ons in deze sessie op het paginagewijs doorlopen van de concept eindrapportage. Er passeren nog diverse (detail)opmerkingen de revue, die door Bureau B+B de komende dagen nog worden verwerkt. Na afloop van de informatiebijeenkomst met het dorp op 19 april zal B+B de eindrapportage vervolmaken. Nadien krijgen leden van de project- en werkgroep dan nog gelegenheid per e-mail te reageren op deze aangepaste eindrapportage, voordat het college (mei) en raad (juni) overgaan tot besluitvorming.

We benadrukken dat u geen rechten kunt ontlenen aan uitspraken die door gemeentelijke medewerkers dan wel gemeentelijke opdrachtnemers worden gedaan.