Kadaster start met strategisch programma centrumgebieden

13 juni 2024

De gemeente Schouwen-Duiveland wil samen met de dorpsraad en ondernemersvereniging Burgh-Haamstede een strategisch programma laten opstellen voor de centra van Burgh en Haamstede. Daartoe hebben wij het Kadaster gevraagd een offerte uit te brengen.

Medio december hebben wij een offerte ontvangen en de opdracht daadwerkelijk gegund aan het Kadaster. Medio januari worden de project- en werkgroep voor het eerst betrokken in de planvorming en een persoonlijke uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. Momenteel maakt het Kadaster een uitgebreide data analyse.

Het strategisch programma voor de centra van Burgh en van Haamstede wordt een door bewoners, ondernemers en gemeente gezamenlijk gedragen plan voor de (herschikking van de) functieverdeling in de centra van Burgh en van Haamstede. De twee centra hebben elk een eigen identiteit, maar worden in deze eerste fase nog gezamenlijk (integraal) behandeld. Het strategische programma kan het besef terugbrengen dat er goede kansen zijn om door hechte samenwerking en gerichte investeringen te zorgen voor verbetering van de kwaliteit van de centra van Burgh en Haamstede.

poster gebiedsscan kadaster