Inmeting in kader van project Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg

19 september 2023

In de periode van eind juli tot eind augustus 2022 worden er door het bedrijf Invar Survey ‘inmetingen’ gedaan van objecten (waaronder bomen) op en langs de Kloosterweg.

Deze gegevens gebruiken we vervolgens voor een nadere uitwerking van de voorkeursvariant en het ontwerpproces dat daarop volgt. Wij willen een ieder verzoeken de medewerkers van het bedrijf de ruimte te geven om hun werkzaamheden uit te voeren, ook als dit onverhoopt even tot wat hinder leidt voor de weggebruiker.

logo Invar Survey