Inloopavond Herinrichting Noordstraat, Ring en Weststraat

18 mei 2024

Op 14 maart 2023 organiseren wij een inloopavond over het project Herinrichting Noordstraat, Ring en Weststraat Burgh-Haamstede. Graag willen wij inwoners en ondernemers betrekken bij de plannen, nu er flink wat werkzaamheden gaan plaatsvinden in het gebied. Locatie is het dorpshuis aan de Julianastraat.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond laten wij inwoners en ondernemers in het plangebied en alle andere belangstellenden het concept ‘voorlopig ontwerp’ voor herinrichting van dit deel van het centrum van Haamstede zien. U kunt daarover vragen stellen of aangeven wat u graag anders wilt zien. Er zijn diverse gemeentelijke medewerkers en adviseurs aanwezig tijdens deze avond om u te woord te staan en vragen te beantwoorden.

Ter voorbereiding op de inloopavond op 14 maart willen wij alvast wat achtergronden schetsen en ontwerpkeuzes toelichten. Het is in ieder geval de bedoeling dat de Noordstraat, Ring en Weststraat een verblijfsgebied wordt met veel groen, ontmoetingsplaatsen en ruimte voor fietsers en wandelaars.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

In maart 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan Dorpsas Burgh-Haamstede. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit op hoofdlijnen voor Burgh-Haamstede als geheel en specifiek voor de dorpsas (lopend van de Kop van Haamstede tot en met de Rotonde Westenschouwen) en de verschillende kernen. Het stedenbouwkundig plan is het basisplan voor diverse deelprojecten en ruimtelijke onderdelen, waaronder de herinrichting van de openbare ruimte op en langs de Dorpsas. Dit plan geeft inzicht in het gewenste (weg)profiel van de dorpsas en de inrichting van de centra van de kernen. Beide plannen zijn de basis voor herinrichting van het gebied Noordstraat, Ring en Weststraat. Eerder hebben wij in de nieuwsbrief van december 2022 al aandacht besteed aan beide plannen.

Plangebied

De Noordstraat, de Ring en een deel van de Weststraat gaan we als eerste aanpakken eind dit jaar. De plangrenzen ziet u op onderstaande tekening via de paarse lijnen. Onderdeel van het plan is ook de nadere uitwerking van het parkeerterrein dat we willen aanleggen ten noorden van de volkstuintjes.

Plattegrondvan het plangebied Noordstraat en Ring

Budget en planning

De gemeenteraad heeft een bedrag van € 2.100.000 ter beschikking gesteld voor de herinrichting van dit plangebied en € 200.000 voor het parkeerterrein. In totaal dus € 2.300.000 inclusief voorbereidingskosten. We streven ernaar de uitvoering eind oktober/begin november 2023 te starten.

Uitgangspunten ontwerp en werkzaamheden

Voor de gehele dorpsas (van Haamstede tot en met Westenschouwen) gaan we uit van hetzelfde wegprofiel. We willen een autoluwe openbare ruimte realiseren in de vorm van een fietsstraat met tweerichtingsverkeer. De auto is er te gast en de fietser/wandelaar zijn daar ‘hoofdgebruiker’.

Voor de herinrichting van de Noordstraat, Ring en Weststraat gelden de volgende specifieke uitgangspunten:

  • De openbare ruimte wordt ingericht als verblijfsgebied, met als basis de onderstaande tekening.
Tekening, doorsnede, inrichting openbare ruimte Noordstraat
  • Parkeerplaatsen: na de herinrichting van het plangebied zijn er geen parkeerplaatsen meer beschikbaar voor bewoners en bezoekers in het centrum van Haamstede. De parkeerplaatsen die komen te vervallen, worden in de nabijheid van het centrum gecompenseerd. Wij onderzoeken de mogelijkheid om voor bewoners specifieke parkeerplaatsen in de directe omgeving (bijvoorbeeld Kriekemeet) te reserveren. Voor bezoekers voegen we parkeerplaatsen toe ten oosten van de bestaande parkeerplaatsen aan de Kriekemeet (nabij de volkstuintjes).
  • Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer: we willen per 1 april 2024, als de herinrichting van het centrum van Haamstede is afgerond, starten met een seizoensafsluiting voor gemotoriseerd verkeer.Tussen 1 april en 1 november 2024 is het dan niet mogelijk voor gemotoriseerd vervoer om de Noordstraat, Ring en een deel van de Weststraat in te rijden. Voor bevoorrading gaan venstertijden gelden.
  • Bomen: het behouden van de bestaande (kastanje)bomen is uitgangspunt. Waar mogelijk worden de groeimogelijkheden voor bestaande bomen verbeterd. Bomen met een lage levensverwachting worden vervangen door nieuwe exemplaren met al een behoorlijke omvang bij aanplant. 

Voor meer informatie over de uitgangspunten voor de herinrichting van deze straten en gedetailleerdere uitwerkingen, verwijzen wij naar bladzijde 34 tot en met 47 van het stedenbouwkundig plan. U kunt dat plan terugvinden op www.dorpsvisieburghhaamstede.nl onder nieuwsberichten (15 februari 2023).