Herinrichting Torenweg, bijeenkomst 19 juli

13 juni 2024

Afgelopen dinsdag (19 juli) heeft de gemeente in samenwerking met DNWG en Juust, onder bloedhete omstandigheden, een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de herinrichting van een deel van de Torenweg. Met circa 40 aanwezigen was er sprake van een goede opkomst.

Na een plenaire presentatie (zie link onderaan dit artikel) konden de aanwezigen op grote tekeningen aangeven welke aandachtspunten zij willen meegeven aan gemeente, Juust en DNWG bij de onder- en bovengrondse werkzaamheden in het van toepassing zijnde deel van de Torenweg. De gemeente en DNWG gaan uit van de aanleg van een 4,8 meter breed profiel van betonklinkers met daarbinnen twee brede fietssuggestiestroken aan beide zijden. De diverse tips over onder meer het straatverband, terugbrengen van groen en kleurstelling van de betonklinkkers zullen we meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.

Gelet op het lopende natuuronderzoek is de verwachting dat de werkzaamheden pas medio 2023 kunnen starten.

Presentatie