Herinrichting centrum Haamstede vertraagd

12 juli 2024

De herinrichting van de Noordstraat, Ring en Weststraat in Burgh-Haamstede is een complex project in een uitdagend plangebied. Op basis van de nu beschikbare informatie over de herinrichting van de Noordstraat, Ring en Weststraat heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat er meer tijd nodig is om tot een goed onderbouwd en gedragen ontwerp te komen. Er is daarom besloten om de herinrichting van het centrum van Haamstede pas na het zomerseizoen 2024 te starten.

Onlangs is de gemeente Schouwen-Duiveland, in nauwe samenwerking met bureaus BplusB en Juust, begonnen met de voorbereidingen voor het project herinrichting Noordstraat, Ring en Weststraat. Dit is de eerste fase van de inrichting van de Dorpsas Burgh-Haamstede. Het project betreft een directe uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Na het maken van de eerste schetsontwerpen, contacten met kabel- en leidingbeheerders, aannemers en leveranciers en op basis van de resultaten van de eerste onderzoeken blijkt het niet mogelijk om in het najaar van 2023 te starten met de werkzaamheden.Tevens moet de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de gehele dorpsas nog vaststellen. Momenteel is nog niet bekend of dat in maart of april 2023 gebeurt en er bijvoorbeeld nog een ‘test’ met de afsluiting van het plangebied voor gemotoriseerd verkeer aan de orde is komende zomer.

Op 14 maart is er een inloopavond gepland over de herinrichting van het centrum van Haamstede. Deze bijeenkomst gaat door, want dit is een mooi moment om inwoners en ondernemers kennis te laten maken met de plannen en hun eerste reactie te horen. “Dit levert ons informatie op waar we op kunnen voortborduren. De komende maanden zullen we zeker nog een keer terugkomen om de stand van zaken te delen met de omgeving. Het ontwerpproces loopt gewoon door en willen we rond de zomer afronden, aldus wethouder Van Burg. De voorbereidingen stoppen dus niet.”

Het projectgebied is niet te vergelijken met herinrichtingen in andere kernen op Schouwen-Duiveland. Er zijn diverse onderzoeken nodig (zoals bijvoorbeeld naar de levensverwachting van alle bomen), terwijl veel bureaus momenteel wachttijden hanteren. Daarnaast vindt de gemeente het bij herinrichtingsopgaven van deze omvang van groot belang dat inwoners ook mogen meedenken. In de eerste planningen is daar zeker rekening mee gehouden, maar nu krijgen we iets meer lucht om dat nog zorgvuldiger te doen.

De herinrichting staat nu gepland voor het 4e kwartaal van 2024, aangezien we in het zomerseizoen ondernemers en bezoekers niet tot last willen zijn.