Gemeente ontvangt subsidie van de Provincie Zeeland voor pilot hubs Burgh-Haamstede

19 september 2023

De provincie Zeeland heeft onlangs een maximale subsidie van € 44.919 verleend voor het realiseren van een reguliere hub op het bestaande parkeerterrein Kriekemeet en een maximale subsidie van € 33.933 voor het realiseren van een nieuwe halte aan de Kraaijensteinweg te Burgh-Haamstede.

Het subsidieverzoek van de gemeente is getoetst aan de voorwaarden en bepalingen van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland en specifiek het hoofdstuk voor verstrekking van subsidie ten behoeve van mobiliteitshubs Zeeland 2022-2024. 

De gemeente Schouwen-Duiveland is verheugd met de subsidie, die een substantiële bijdrage levert aan de kosten voor de pilot. De pilot start op 8 januari 2023 en momenteel wordt er hard gewerkt aan het gereedmaken van de hub Kriekemeet en de halte aan de Kraaijensteinweg (Westenschouwen dorp).