Herinrichting deel Torenweg

Evides en Stedin willen onder de Torenweg, over een lengte van circa anderhalve kilometer, de water- en elektrakabel vervangen. De nieuwe kabels en leidingen komen onder de huidige rijbaan te liggen. Deze noodzakelijke werkzaamheden bieden onze gemeente de mogelijkheid om de inrichting van dit deel van de Torenweg aan te passen volgens de richtlijnen die horen bij een 30 kilometerzone.
de Torenweg met aan beide zijden bomen en woningen

Update januari 2024

DNWG is sinds november bezig met vervanging van zo'n 1,5 kilometer waterleiding en elektrakabel. Dit doen zij in opdracht van Evides en Stedin. Van der Straaten uit Hansweert is de aannemer. Een goed moment om de omgeving opnieuw in te richten volgens de regels van een 30 kilometer zone. We ruilen het asfalt in voor klinkers. Er komen fietssuggestiestroken en een paar wegversmallingen. Hierdoor wordt het verkeer aangemoedigd haar snelheid te verlagen. Het groen langs de weg blijft op de meeste plekken staan. Onze gemeente draagt € 250.000 bij aan de kosten. We verwachten dat de aannemer het werk in april 2024 afrondt. 

Update februari 2023

Het natuuronderzoek is afgerond en vergt de komende tijd de nodige vervolgstappen (mitigatieplan en werkprotocol opstellen) om eind 2023 de werkzaamheden uit te voeren. Of dit daadwerkelijk mogelijk is, wordt de komende maanden duidelijk. 

Update Augustus 2022

Momenteel laten we een natuuronderzoek uitvoeren. Het is waarschijnlijk dat we op basis van dit onderzoek een ontheffing of vergunning moeten aanvragen bij de provincie Zeeland. Hoe dan ook zullen de werkzaamheden pas in 2023 uitgevoerd kunnen worden.

Projectinformatie

Wij zijn met Bureau Juust en de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede aan de slag gegaan met diverse inrichtingsvarianten. Bij het ontwerpen hebben we rekening gehouden met aspecten als groen, geluid, natuur en verkeer. Daaruit is een voorkeursvariant voortgekomen. Dit hebben wij gepresenteerd op 19 juli 2022 aan de omwonenden van het plangebied. We gaan voor het aanleggen van een 4,80 meter brede weg van klinkerverharding met aan weerszijden een 1,70 meter brede fietssuggestiestrook, kruispunten in een andere kleurstelling en diverse wegversmallingen om de snelheid te remmen.