Verplaatsing Market Plaza

De eigenaar van Market Plaza Burgh-Haamstede B.V., bestaande uit supermarkt Albert Heijn, Etos en Gall & Gall (gevestigd aan Burghseweg 73 en Leliëndaleweg (ongenummerd) te Burgh-Haamstede), wil zijn bedrijf graag verplaatsen naar een locatie nabij de entree van Haamstede.

Update april 2021

We zijn nog steeds in overleg met de exploitant/eigenaar van Market Plaza over het sluiten van een intentieovereenkomst, zodat hij de ruimtelijke, functionele, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van zijn plan kan laten toetsen. Onderwerp van overleg is ook de positie van de Aldi, nu deze in de Noordstraat een vestiging krijgt.

 


Project informatie

In de dorpsvisie wordt aangegeven dat het centrum van Haamstede versterkt moet worden en meer bezoekers moet trekken, bijvoorbeeld door het vestigen van een supermarkt in of nabij het centrum van Haamstede.  In diezelfde wordt tegelijkertijd geconcludeerd dat Market Plaza Burgh-Haamstede B.V. op dit moment een ‘vreemde eend in de bijt’ is op de huidige locatie in de kern Burgh en de exploitatie leidt tot verkeersproblematiek rondom de huidige onderneming.

De gemeente wil daarom begin 2021 een intentieovereenkomst sluiten met de eigenaar van Market Plaza en in samenspraak de ruimtelijke, functionele, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van laten toetsen. Naar verwachting zal het onderzoek naar de haalbaarheid geheel 2021 in beslag nemen. Als uitgangspunt geldt dat de eigenaar van Market Plaza een en ander voor eigen rekening en risico ontwikkelt.