Verkeersonderzoek

In het verlengde van de dorpsvisie hebben we Bureau Juust in 2019 gevraagd om aanvullend een verkeersonderzoek uit te voeren voor Burgh-Haamstede.

In de voorlopige rapportage (1e kwartaal 2020) wordt een beeld geschetst van de huidige kwaliteiten, de knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen voor de toekomst.
Een belangrijk doelstelling is het onderzoeken van het verminderen van de hoeveelheid autoverkeer op de dorpsas. Functieverplaatsing kan daaraan bijdragen.

Het rapport is nog niet uitgewerkt tot een eindadvies. Daarvoor is het nodig de inhoud met diverse betrokkenen te bespreken. Dat willen we in het 1e kwartaal van 2021 doen. Uitgangspunt van de rapportage blijft overigens een beschrijving van de huidige situatie met een korte doorkijk naar de toekomst. Vervolgens kan het verkeersonderzoek worden afgerond als basisdocument voor verdere infrastructurele keuzes. Die keuzes kunnen slechts integraal worden afgewogen en alleen worden gemaakt in relatie tot de uitwerking van de centrumplannen. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn onder meer de verplaatsing van Market Plaza en de uitkomsten van het strategisch programma.

Doel is om het verkeersonderzoek in het 2e kwartaal van 2021 af te ronden.